Skip Navigation Links Home > Bodem en nazorg > Afkoop

Afkoop

Nazorgverplichtingen kunnen worden afgekocht bij Bodemzorg. Bodemzorg neemt dan de verantwoordelijkheid voor de restverontreiniging langdurig, of eeuwigdurend, van u over.

Bij afkoop wordt in een overeenkomst vastgelegd dat Bodemzorg alle nazorgverplichtingen op zich neemt tegen een eenmalige financiële vergoeding. Ook richting bevoegd gezag wordt dit vastgelegd (wijzigingsbeschikking). Hierdoor wordt Bodemzorg geheel verantwoordelijk voor de verontreiniging. Het afkooptraject dat Bodemzorg hanteert, is door Kiwa gecertificeerd.

Fases overnametraject

Voordat de overeenkomst wordt vastgelegd, inventariseren we welke nazorgmaatregelen noodzakelijk zijn en wat de "risico's" zijn. Vervolgens wordt berekend wat de kosten van de reguliere nazorg en van de eventueel noodzakelijke risicomaatregelen zijn. Tot slot worden de gegevens en uitgangspunten geverifieerd. Op basis van de verzamelde informatie wordt de afkoopovereenkomst  opgesteld.

Zekerheid

Bij afkoop blijft Bodemzorg zelf voor de duur van de overeenkomst verantwoordelijk voor de nazorg. De verplichtingen worden niet in een aparte bv ondergebracht en er wordt zorgvuldig met de afkoopbedragen omgegaan.

Deze pagina afdrukken
Contact
Monsterpunten langs de weg