Skip Navigation Links Home > Bodem en nazorg > Herijking

Herijking nazorgverplichting

Bodemzorg heeft het herijkingsdocument ontwikkeld, een nieuw beslismodel waarmee de meest efficiënte aanpak van een (langdurig) beheer en nazorgproject bepaald kan worden. Aan de hand van dit document kunnen we afwegen hoe de huidige nazorg het best kan worden aangepakt.

Voordelen herijkingsdocument

  • advies over meest efficiënte aanpak; afweging voortzetting, vermindering of beëindiging nazorg
  • goed inzicht in de te verwachten kosten van de resterende nazorg
  • opgesteld op basis van het nieuwe (landelijke) bodembeleid en de provinciale richtlijnen

Administratieve ondersteuning of afkoop
Naast de herijking van een project biedt Bodemzorg ook de mogelijkheid om alle nazorgverplichtingen af te kopen of de administratieve afhandeling te verzorgen. Bij afkoop neemt Bodemzorg alle verantwoordelijkheid voor de restverontreiniging langdurig, of eeuwigdurend, van u over.

Deze pagina afdrukken
Contact