Skip Navigation Links Home > Bodem en nazorg > Herijking

Herijking nazorgverplichting

Bodemzorg heeft het herijkingsdocument ontwikkeld, een nieuw beslismodel waarmee de meest efficiënte aanpak van een (langdurig) beheer en nazorgproject bepaald kan worden. Aan de hand van dit document kunnen we afwegen hoe de huidige nazorg het best kan worden aangepakt.

Voordelen herijkingsdocument

  • advies over meest efficiënte aanpak; afweging voortzetting, vermindering of beëindiging nazorg
  • goed inzicht in de te verwachten kosten van de resterende nazorg
  • opgesteld op basis van het nieuwe (landelijke) bodembeleid en de provinciale richtlijnen

Administratieve ondersteuning of afkoop
Naast de herijking van een project biedt Bodemzorg ook de mogelijkheid om alle nazorgverplichtingen af te kopen of de administratieve afhandeling te verzorgen. Bij afkoop neemt Bodemzorg alle verantwoordelijkheid voor de restverontreiniging langdurig, of eeuwigdurend, van u over.

Eeuwigdurende nazorg of geoptimaliseerde aanpak
Wilt u een financiële afweging te maken tussen eeuwigdurende nazorg ten opzichte van een eindige of geoptimaliseerde aanpak? Hiervoor heeft Bodemzorg, gezamenlijk met de Rebel Group, een financieel model ontwikkeld. Het model maakt de totale kosten van aanpakken op lange termijn inzichtelijk.

Hieronder kunt u gratis het model en de bijbehorende toelichting downloaden, om de afweging voor uw eigen locatie te maken. We vragen u wel om u eenmalig als gebruiker te registreren.

Organisatie
Naam*
E-mail*
*Naam en e-mail zijn verplichte velden.

Uw e-mail adres wordt alleen gebruikt voor het verstrekken van informatie en
updates met betrekking tot het betreffende document.


Verstuur aanvraag >> 
Deze pagina afdrukken
Contact