Skip Navigation Links Home > Landschapsinrichting

Landschapsinrichting

De afdeling Landschappen van Afvalzorg houdt zich bezig met het creëren van veilige landschappen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Bij landschapsontwikkeling combineren we onze kennis van planologie, bodemsanering, afvalverwerking en de toepassing van secundaire bouwstoffen. Het resultaat is dat oude stortplaatsen en vervuilde terreinen opnieuw worden ontwikkeld tot waardevolle gebieden zoals recreatiegebieden, bedrijventerreinen, woningbouwlocaties en natuurgebieden. Daarnaast initieert en begeleidt Afvalzorg (landschaps)projecten waarin secundaire grondstoffen op veilige wijze verwerkt kunnen worden.

Projecten
Locatie Mastwijk en Natuurontwikkeling Brunssum zijn voorbeelden van projecten waarbij we van een vervuild terrein of afvalverwerkingslocatie tot een veilig landschap ontwikkelen. Ook maken we bijvoorbeeld voor vervuilde bedrijventerreinen saneringsplannen die wij uitvoeren en begeleiden, zoals het RIDS-terrein. En we richten natuur- en recreatiegebieden (gedeeltelijk) in, zoals de locatie Braambergen en bij de projecten Het Groene Schip, Naarderbos, Park Meermond, Park Nauerna, Schoteroog en Spaarnwoude. Het project Polanenpark (locatie Halfweg) laat zien dat voormalige afvalverwerkingslocaties en vervuilde terreinen geschikt zijn om kantoren en zelfs woningen op te bouwen.

Het ultieme voorbeeld hiervan is De Vouw, ons eigen hoofdkantoor, dat gebouwd is op onze stortlocatie Nauerna.
En bij dit alles staat het maatschappelijk nut voorop.

Deze pagina afdrukken