Skip Navigation Links Home > Landschapsinrichting > Plan Groenewoud

Plan Groenewoud

In Plan Groenewoud wordt de voormalige stortplaats Groenewoud in de gemeente Wijdemeren gesaneerd en heringericht tot natuur- en recreatiegebied. Eind juni 2012 presenteerden Natuurmonumenten en Afvalzorg het plan hiervoor tijdens een informatiebijeenkomst aan betrokkenen.

Reeds in mei werd het plan unaniem positief ontvangen door de Raadcommissie Ruimte en Economie van de gemeente Wijdemeren. In het plan wordt de verontreinigde locatie heringericht als agrarisch/recreatief gebied en ontsloten met het aangrenzende natuurgebied. Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen tijdens de informatiebijeenkomst, wordt het projectplan verder uitgewerkt. 

Rol natuurmonumenten
Inmiddels heeft  Natuurmonumenten besloten om niet meer als actief initiatiefnemer van het Plan Groenewoud deel te nemen aan het vervolgtraject. De reden hiervoor is dat de basis van het project bestaat uit de sanering van de oude stortplaats. Daarom ziet Natuurmonumenten het niet als haar kerntaak om trekker van het project te zijn. Wel heeft Natuurmonumenten aangegeven als grondeigenaar binnen het projectgebied nog steeds positief tegenover de plannen te staan.

Informatie en communicatie
Afvalzorg verspreidt informatie aan omwonenden die direct op het plangebied kijken huis-aan-huis. Verder wordt de regionale pers per e-mail geïnformeerd. Een website over het project is half oktober 2012 online gegaan. Op deze manier houden wij niet alleen direct omwonenden op de hoogte maar ook overige geïnteresseerden en belanghebbenden.

 Plan Groenewoud bestaande situatie

Plan Groenewoud mogelijke nieuwe situatie

Deze pagina afdrukken