Skip Navigation Links Home > Landschapsinrichting > Groengebied Mastwijk

Groengebied Mastwijk

Afvalzorg is eigenaar van de voormalige stortplaats Mastwijk, in de Utrechtse gemeente Montfoort. In de jaren ‘70 en begin jaren ‘80 is de voormalige zandwinput volgestort met huisvuil uit de gemeente Utrecht. Dit is vervolgens voorzien van een afdeklaag van grond met gecomposteerd zuiveringsslib. Door de aanwezige verontreiniging en slechte cultuurtechnische gesteldheid van de bodem, veroorzaakt de oude stortplaats overlast voor milieu en omgeving. Afvalzorg is gevraagd een nieuwe veilige leeflaag aan te brengen zodat het terrein in een tweede fase ingericht kan worden als openbaar groengebied Mastwijk. Op 24 april 2012 is het officiële startsein van het project gegeven door de burgemeester van Montfoort.

Sanering
Door het aanbrengen van een veilige leeflaag, saneert Afvalzorg de oude stortplaats. Om deze leeflaag te maken, bewerkt afvalzorg in het project Groengebied Mastwijk o.a. baggerspecie. De baggerspecie wordt gedroogd en de grond die hierna overblijft, wordt gebruikt voor het aanbrengen van de deklaag. Hierna kan de locatie definitief worden ingericht. Deze is dan geschikt om op een veilige manier te worden hergebruikt als openbaar groengebied.  In overleg met de gemeente wordt nagedacht over het toekomstige gebruik en een uiteindelijk ontwerp. Groengebied Mastwijk is bedoeld voor niet-intensieve recreatie, zoals wandelen.

Veilige aanvoerroute
De aanvoerroute naar locatie Groengebied Mastwijk loopt via de Mastwijkerdijk. Om de aanvoer veilig en met zo min mogelijk overlast te laten verlopen, heeft Afvalzorg in samenwerking met de gemeente de dijk aangepast

 

 

Luchtfotomontage Locatie Mastwijk

            Huidige situatie

huidige situatie landgoed Mastwijk
Deze pagina afdrukken
Contact
Landgoed Mastwijk omgeving