Skip Navigation Links Home > Landschapsinrichting > Halfweg/PolanenPark

Van locatie Halfweg tot PolanenPark

Tussen Haarlem en Halfweg ligt een groot bedrijventerrein. De locatie Halfweg ligt naast het verkeersknooppunt Rottepolderplein en was van 1997 tot 2007 in het bezit van Afvalzorg. We hebben het terrein ontwikkeld van een milieuhinderlijke locatie die overlast veroorzaakte voor de omgeving, tot een moderne recyclinglocatie.

Na het besluit om onze activiteiten op dit terrein te beëindigen heeft Afvalzorg de locatie in juni 2006 verkocht aan de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Zij gaan hier, in samenwerking met de RON en SADC een representatief bedrijventerrein ontwikkelen, bestemd voor regionale tot en met internationale bedrijven in de hogere milieucategorieën.

Rol Afvalzorg
In 2005 zijn we al gestart met de sanering van het terrein. Het project past prima binnen onze visie om vervuilde terreinen te herontwikkelen tot veilige en duurzame landschappen met een maatschappelijk nuttige functie.

Oplossing ruimtetekort
De ontwikkeling van PolanenPark is een belangrijke stap in de aanpak van het tekort aan ruimte voor bedrijven in Zuid-Kennemerland, dat op langere termijn wordt verwacht. Het terrein zal onder meer plaats bieden aan bedrijven die elders uitgeplaatst moeten worden of op hun huidige locatie in hun groei worden beperkt. Het project is een van de belangrijkste projecten in het kader van het Regionaal Economische Stimuleringsprogramma Zuid-Kennemerland.

Luchtfotomontage PolanenPark

Luchtfotomontage PolanenPark

Deze pagina afdrukken
Contact
Meer informatie
PolanenPark artist impression