Skip Navigation Links Home > Landschapsinrichting > Het Groene Schip

Het Groene Schip

In de Houtrakpolder in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude komt een groot natuur- en recreatiegebied. Het gebied moet een natuurlijke grens worden tussen het drukke aangrenzende Westelijke Havengebied van Amsterdam en de groene bufferzone Spaarnwoude. Hiervoor is een speciaal ontwerp gemaakt: Het Groene Schip. Afvalzorg ontwikkelt dit project met Boskalis, in samenwerking met Staatsbosbeheer en de gemeente Haarlemmerliede Spaarnwoude. 

De 30 meter hoge terpen van dit kunstwerk aan het Noordzeekanaal worden een trekpleister voor recreanten. Afvalzorg werkt sinds 2012 aan dit project waar in totaal circa 3 miljoen m3 secundaire bouwstoffen worden toegepast. Een groot deel van Het Groene Schip wordt gemaakt met bodemas van afvalenergiecentrales.

Conform de doelstelling voor de bufferzone wordt de Houtrakpolder ingericht voor extensieve recreatie. Dit betekent veel natuur zoals fiets- en wandelpaden (struinpaden). 


Artist impression van recreatiemogelijkheden

Artist impression van recreatiemogelijkheden Het Groene Schip

Deze pagina afdrukken
Contact