Skip Navigation Links Home > Landschapsinrichting > Naarderbos

Naarderbos

In 2002 zijn Afvalzorg en Grontmij in samenwerking met de gemeente Naarden gestart met de herinrichting van het Naarderbos in Naarden. Het project bood een oplossing voor het verwilderde en sociaal onveilige gebied. Bovendien gaf het recreatiepark een nuttige en nieuwe bestemming aan de oude afvalstortplaatsen die in het gebied zijn gevestigd.

In het vernieuwde Naarderbos zijn drie voormalige stortlocaties opgenomen. Twee van Afvalzorg (de Hollandse Brug en het Biezenveld) en een van de gemeente Naarden. Omdat Afvalzorg graag betrokken willen blijven bij de eindbestemming van haar stortlocaties, is samen met Grontmij een totaalplan gemaakt voor de ontwikkeling van het hele gebied, inclusief de stortlocaties. Door secundaire bouwstoffen te gebruiken bij de herinrichting kon een deel van de opbrengsten uit de inname van deze afvalstroom worden gebruikt voor de ontwikkeling van het gebied. Daarnaast genereren voorzieningen als een golfbaan en een restaurant pachtopbrengsten.

Naarderbos ontwerp herinrichting

Ontwerp herinrichting Naarderbos

Stand van zaken
De totale herinrichting is inmiddels gerealiseerd. Het 600 meter lange strand langs het Gooimeer, de 9-holes oefengolfbaan, de driving range, de 18-holes golfbaan en het clubgebouw met restaurant en spa- & wellnessvoorzieningen. Ook is er een ecologische verbindingszone aangelegd en zijn er nieuwe wandel-, fiets- en ruiterpaden gekomen.
Op dit moment wordt in samenwerking met de provincie Noord-Holland en de Dienst Landelijk Gebied gestudeerd op een nieuwe 50 meter brede ecologische verbindingszone.

Masterplan Naarderbos

Masterplan juni 2003

Deze pagina afdrukken
Contact
Voormalige stortlocatie