Skip Navigation Links Home > Landschapsinrichting > Natuurontwikkeling Brunssum

Natuurontwikkeling Brunssum

Het acht hectare braakliggende deel van onze locatie Brunssum wordt landschappelijk ingericht. In dit nieuwe landschap wordt 200.000 m3 grond verwerkt. Dit betekent een mooie natuurwinst in een duurzaam landschap.

Locatie Brunssum beslaat in totaal 23 ha. Het terrein maakt deel uit van een ecologische verbinding van Brunssummerheide via de Duitse Teverenerheide naar de Schinveldse bossen. Een derde deel van het terrein (8 ha) is nu nog braakliggend, maar wordt met grond uit de omgeving omgevormd tot een waardevol natuurgebied. Het plan omvat tevens een uitbreiding van het huidige bedrijventerrein met circa drie hectare. Zo kan plaats worden geboden aan de bedrijven die uitgeplaatst moeten worden door de aanleg van autoweg in de naaste omgeving.

Biodiversiteit
Door het aanleggen van heuvels met flauwe en steile taluds, poelen en ondiepe plassen, wordt een startsituatie gecreëerd die kan zorgen voor biodiversiteit. Verschillende planten en dieren kunnen straks hun eigen plek innemen in het natuurgebied. Zoals bijvoorbeeld de zeldzame roodborsttapuit, de beschermde rugstreeppad en de jagende boomvalk. Er komt een drie meter hoge muur van boomstronken als een houtwal voor de vogels en konijnen. Bovendien worden er wandelpaden aangelegd.

Luchtfotomontage Natuurontwikkeling Brunssum

Luchtfotomontage Natuurontwikkeling Brunssum

Deze pagina afdrukken
Contact
Artist impression bedrijven in het groen