Skip Navigation Links Home > Landschapsinrichting > Park Meermond

Park Meermond

Op de voormalige stortplaats van de gemeente Heemstede is Park Meermond aangelegd. Voor de sanering en inrichting van het gebied hebben de Gemeente, aannemer Heijmans en Afvalzorg nauw samengewerkt.

Uit onderzoeken bleek dat er nagenoeg geen deklaag aanwezig was op de vroegere stortplaats van Heemstede. Daarom heeft Afvalzorg een dikke leeflaag aangebracht van licht verontreinigde grond. Deze grond is geschikt om op een veilige manier te worden hergebruikt. Met deze leeflaagsanering wordt contact met het verontreinigde materiaal in de stortplaats voorkomen. De kosten voor de sanering zijn betaald uit de opbrengsten van de inname van de licht verontreinigde grond . In totaal is er 150.000 m3 licht verontreinigde grond in het gebied verwerkt.

Inrichting park
Er is onder meer een uitkijkheuvel aangelegd van 13 meter boven het maaiveld. Er is een paddenpoel en ijsvogelwand gemaakt waar ijsvogels kunnen nestelen. Inmiddels is er ook een trekpontje gerealiseerd als onderdeel van het recreatieve pad langs de Ringvaart. Het terrein is beplant met bomen en struiken. Naast deze natuurfunctie is Park Meermond bedoeld voor niet-intensieve recreatie, zoals wandelen. Het park is in juni 2010 geopend voor publiek.

Park Meermond juni 2010

Park Meermond juni 2010

Deze pagina afdrukken
Contact