Skip Navigation Links Home > Landschapsinrichting > RIDS-terrein

RIDS-terrein

Op het bedrijventerrein Waarderpolder in Haarlem ligt het zwaar vervuilde RIDS-terrein. Afvalzorg kocht een deel van het terrein en stelde een saneringsplan op. In de toekomst kan hier een prachtige kantoortoren worden gebouwd.

Het vervuilde RIDS-terrein is een obstakel in de gewenste hoogwaardige ontwikkeling van het noordelijke gedeelte van de Waarderpolder. Omdat de vervuiling stamt van vóór 1975 is de eigenaar niet aansprakelijk voor de sanering. Daarmee werd de overheid verplicht om deze ernstige en urgente sanering te financieren en uit te voeren.

Sanering
Na overleg met de Gemeente en Provincie heeft Afvalzorg een deel van het RIDS-terrein aangekocht. Het andere deel was al eigendom van de gemeente Haarlem. Door de aankoop zijn we "schuldig eigenaar" van ons deel van het RIDS-terrein. Daarmee nemen we de saneringsverplichting voor dit deel over van de overheid. Samen met de gemeente Haarlem is een saneringsplan opgesteld. De leeflaagsanering is inmiddels afgerond. Nu wordt gekeken of de beheersing van de grondwaterproblematiek gekoppeld kan worden aan toepassing van warmte/koude-opslag.

Maatschappelijke taak
Afvalzorg is van mening dat ze de maatschappelijke taak heeft om veilige en duurzame landschappen te creëren. De kosten van de sanering kunnen betaald worden uit de herontwikkeling van het terrein. Bijvoorbeeld door de opbrengsten uit de bouw van een kantoortoren. Dit zijn de redenen waarom Afvalzorg een zwaar vervuilde locatie als het RIDS-terrein wil en kan kopen.

RIDS-terrein Haarlem

RIDS-terrein bouwrijp gemaakt

Deze pagina afdrukken
Contact