Skip Navigation Links Home > Landschapsinrichting > Schoteroog

Recreatiegebied Schoteroog

Afvalzorg en Recreatieschap Spaarnwoude hebben afvalverwerkingslocatie Schoteroog ingericht tot een veelzijdig recreatiegebied. Bodemzorg verzorgt de nazorg van deze locatie.

Schoteroog was een oude gemeentelijke stortplaats die door Afvalzorg is gesaneerd. Hiertoe is een verticale damwand aangebracht en is de stortplaats van een bovenafdichting voorzien. Deze locatie is als eerste stortlocatie in Nederland afgedicht met een nieuwe techniek: Geologger. Dit systeem zorgt ervoor dat eventuele lekkage in de bovenafdichting snel en heel precies ontdekt kan worden. En dit maakt Schoteroog een veilige plek om te recreëren op een voormalige stortlocatie. Het terrein is overgedragen aan het Recreatieschap Spaarnwoude die de verdere inrichting en het beheer verzorgt.

Recreatiegebied Schoteroog
Deze pagina afdrukken