Droging

Op locatie Nauerna wordt baggerspecie bewerkt door natuurlijke droging. Hierbij wordt gestreefd naar een drogestofgehalte van circa 60%. Vervolgens wordt de baggerspecie gekeurd. Op basis hiervan kan een deel van de baggerspecie als categorie 1-bouwstof weer worden toegepast in geluidswallen, afdeklagen, enzovoort. Wanneer uit keuring blijkt dat de baggerspecie niet geschikt is voor hergebruik, wordt het gestort op onze afvalverwerkingslocaties.

Deze pagina afdrukken
Contact