Immobilisatie

Bepaalde afvalstromen, bijvoorbeeld sterk verontreinigde grond, kunnen via immobilisatie toch tot een bruikbaar product worden bewerkt.

Bij immobilisatie voegen we stoffen toe aan de verontreinigde grond. Daardoor ontstaat een vormvaste substantie, die enigszins vergelijkbaar is met beton. Als deze is uitgehard, zijn de verontreinigingen gebonden en ingekapseld, waardoor ze niet meer kunnen worden verspreid.

Immobilisatie is mogelijk bij grond die verontreinigd is met hoge concentraties zware metalen waardoor het niet reinigbaar is. Ook stromen zoals klei en grond bijgemengd met puin, die via fysisch-mechanische reiniging niet of moeilijk te reinigen zijn, kunnen via immobilisatie worden bewerkt.

Deze pagina afdrukken
Contact