Keuring en opslag

Afvalzorg beschikt over een netwerk van grondbanken waardoor we vraag en aanbod van verontreinigde grond op elkaar kunnen afstemmen. We bemiddelen tussen marktpartijen en nemen de opslag, bewerking, bemonstering en keuring van (licht) verontreinigde grond voor onze rekening. Indien nodig kan Afvalzorg de afvalstromen ook reinigen.

Naast de grondbanken die Afvalzorg op haar eigen locaties in eigendom heeft, zijn we partner in verschillende grondbanken. Afvalzorg neemt de grond in, keurt deze en certificeert het volgens BRL 9335 als herbruikbare bouwstof. Hierdoor is de kwaliteit van de grond gewaarborgd en kan de licht verontreinigde grond zonder risico’s worden hergebruikt als secundaire grondstof.

Deze pagina afdrukken