Reiniging

Bij het toepassen van extractieve of natte reiniging, met behulp van een grondwasinstallatie, worden verontreinigde zandachtige materialen gereinigd en onder strenge kwaliteitsgaranties weer toegepast.

De schoonmaaktechniek is gebaseerd op het scheiden van deeltjes op basis van grootte en soortelijke massa, waarbij de verontreiniging langs fysische weg van de overige materialen wordt gescheiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van natte scheidingstechnieken zoals cycloneren en de opstroomkolom.
Gereinigd zand vormt het eindproduct van het reinigingsproces en wordt afgezet in de grond-, weg- en waterbouwsector als vervanger van schoon zand. De verontreinigingen worden geconcentreerd in een slib-stroom die, indien niet reinigbaar, gestort wordt.

 

Deze pagina afdrukken