Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Activiteiten > Beheer en nazorg

Beheer en nazorg

Bodemzorg, onderdeel van Afvalzorg, is gespecialiseerd in het beheer en de nazorg van stortlocaties en bodemsaneringslocaties.  

Bodemzorg adviseert over het beheer van stortlocaties en voert nazorgmaatregelen uit. Ook biedt Bodemzorg de mogelijkheid alle nazorgverplichtingen af te kopen.
Voor stortplaatsen die door de exploitant gesloten worden, kan Bodemzorg namens de exploitant of het bevoegd gezag de eindinspectie uitvoeren of controleren.

Deze pagina afdrukken
Contact
Logo Bodemzorg