Storten van afval

Een van de kernactiviteiten van Afvalzorg is de eindverwerking - het storten van afval. Hiervoor beheren en exploiteren wij drie stortlocaties in de Randstad.

De verwerking van afval gebeurt in Nederland volgens de zogenaamde "Ladder van Lansink". Dit houdt in dat afval- en reststoffen in Nederland in een bepaalde volgorde moeten worden verwerkt. Eerst preventie, vervolgens producthergebruik, materiaalrecycling, verbranding met energieterugwinning, verbranding en als laatste storten. We proberen dus altijd eerst een nuttige toepassing voor afvalstromen te zoeken. Er blijven echter altijd afvalstoffen die niet hergebruikt of verbrand kunnen worden. Afvalzorg zorgt ervoor dat deze afvalstromen veilig kunnen worden gestort op speciaal daarvoor ingerichte locaties

Welk afval mag gestort worden?

Op een stortlocatie worden voornamelijk bedrijfsafvalstromen verwerkt zoals baggerspecie, zwaar verontreinigde grond en asbest. Brandbaar afval mag in Nederland alleen worden gestort wanneer er onvoldoende capaciteit is in de verbrandingsinstallaties. Veilig en verantwoord

Wanneer een stortlocatie uiteindelijk volgestort is, wil Afvalzorg het terrein als veilig landschap weer terug kunnen geven aan de maatschappij. Dat is een verantwoordelijkheid die Afvalzorg serieus neemt. We gaan daarom zeer zorgvuldig en op professionele wijze om met onze locaties. Zo hanteren we bij het ontwerp, de inrichting, de opbouw en de afwerking hoge kwaliteitseisen. Alle stortlocaties zijn voorzien van een onder- en bovenafdichting, een waterzuivering, een gasonttrekkingsinstallatie en een monitoringsysteem. 

Van stortlocatie tot landschap

Het afval wordt dus absoluut veilig opgeborgen. Bovenop de stortlocatie kunnen dan weer nieuwe landschappen ontstaan. En de ontstane heuvels bieden allerlei mogelijkheden in ons vlakke landschap.

Deze pagina afdrukken
Contact