Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Activiteiten > Storten > Inrichting stortlocatie

Inrichting stortlocaties

Onze stortlocaties zijn zorgvuldig ingericht op een milieuverantwoorde manier. Zo kan de locatie een nieuwe, veilige en waardevolle functie krijgen. 

Onderafdichting
Eerst wordt een onderafdichting aangebracht die onder meer bestaat uit een sterke folie, een speciale kleilaag en zand- en grindlagen. Deze bescherming voorkomt dat regenwater via het afval in het grondwater dringt. Om het afvalwater te controleren en af te voeren zijn drainagesystemen aangebracht. Vervolgens wordt het afvalwater gezuiverd door een waterzuiveringsinstallatie. Op locatie Nauerna en Wieringermeer beschikt Afvalzorg over eigen waterzuiveringsinstallaties.

Afval
Op deze onderafdichting wordt vervolgens het afval gestort, zoals slib uit reinigingsinstallaties, bedrijfsafval, residu van bouw- en sloopafval, asbestzakken en asbesthoudende puin en grond.

Bovenafdichting
Een volle stortlocatie wordt afgedicht met ondoorlatende folie zodat het afval dat op een veilige manier verwerkt is ook veilig wordt opgeborgen. Het stortgas dat vrijkomt wordt vervolgens afgevoerd middels een onttrekkingssysteem. Tot slot wordt er op de bovenafdichting een leeflaag aangebracht van ongeveer 1 meter grond met beplanting.

    

Klik hier voor grote afbeelding   Klik hier voor grote afbeelding
Deze pagina afdrukken
Contact