Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Activiteiten > Storten > Wat is stortgas?

Wat is stortgas?

Stortgas ontstaat door natuurlijke processen in stortlocaties en draagt bij aan het broeikaseffect. Afvalzorg streeft er daarom naar om het stortgas maximaal af te vangen en te benutten.

Op de locaties van Afvalzorg wordt het gas opgevangen met gasbronnen en vervolgens met leidingen naar de gasonttrekkingsinstallatie vervoerd. Daar wordt het gas deels afgefakkeld (verbrand) en omgezet in elektriciteit en warmte zodat het kan worden gebruikt. Zo wordt het gas zinvol en milieuverantwoord toegepast.

Nuttige toepassing onttrokken stortgas:

  • Verwarming vergistingsinstallatie HVC
  • Verwarming waterzuivering
  • Koeling en verwarming hoofdkantoor
  • Verwarming kassen bromeliakwekerij Corn. Bak
  • Opwerken van stortgas en biogas tot groen gas

Emissiereductie
In het Meerjarenprogramma Energie heeft Afvalzorg de doelstelling om een emissiereductie van 75% te realiseren in 2020, ten opzichte van 2008. Met de reeds 30 gerealiseerde projecten is deze doelstelling goed haalbaar.

Deze pagina afdrukken