Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Innovatieve projecten > Van Bodemas naar Bouwstof

Bodemas als vrij toepasbare bouwstof

Na verbranding van afval in afvalenergiecentrales resteert het zogenoemde AEC-bodemas. Deze bouwstof kan worden gebruikt in civieltechnische werken; maar niet zonder beschermende, kostbare IBC-maatregelen. Het moet worden geïsoleerd, beheerd en gecontroleerd. Afvalzorg heeft met Ballast Nedam en Katholieke Universiteit Leuven een techniek ontwikkeld waardoor gewassen bodemas als bouwstof, zonder isolerende maatregelen kan worden toegepast. 

In het kader van een Green Deal met de overheid is het streven om in 2017 de helft van alle AEC-bodemas schoon te hebben, en in 2020 alle bodemassen te kunnen reinigen. Afvalzorg startte daarom in 2013 met proeven om bodemas op te werken in samenwerking met de Universiteit Leuven. Deze samenwerking gaf extra inzichten om te komen tot een product dat voldoet aan alle eisen. De resultaten van de proeven zijn goed. In 2014 is 1.000 ton bodemas in de praktijk toegepast als funderingsmateriaal voor een nieuwe gevangenis in Zaanstad.

De pilot installatie voor het opwerken van bodemas staat op locatie Nauerna van Afvalzorg in Assendelft. Hier is ook de full scale installatie gepland.Het 15 hectare groot bedrijfsterrein van Nauerna leent zich uitstekend voor grootschalige bewerking vanwege de ligging aan het Noordzeekanaal en de aanwezigheid van een loswal. 

Video Van Bodemas naar Bouwstof

Deze pagina afdrukken
Contact