Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Innovatieve projecten > Duurzaam storten

Duurzaam Stortbeheer

Vandaag de dag wordt er verantwoord en veilig gestort volgens de wet- en regelgeving. Toch moet het nóg beter, en met name duurzamer kunnen, zo is Afvalzorg van mening. Samen met de vier andere deelnemers van de Stichting Duurzaam Storten voerde Afvalzorg vijf jaar lang praktijkproeven uit. De resultaten tonen aan dat duurzaam stortbeheer een beter en veiliger alternatief is voor regulier storten en daarmee een reële en veelbelovende techniek voor de toekomst.

Huidige manier van storten
Door de regels die de overheid in de loop van 20 jaar geleidelijk heeft ingevoerd, wordt afval in Nederland zonder meer veilig gestort. Al het afval dat wordt aangevoerd wordt uitgebreid beoordeeld. Er wordt van tevoren bepaald of het afval niet op een andere manier kan worden verwerkt. Echt gevaarlijk afval of afval waaruit veel verontreinigingen kunnen spoelen, mag niet worden gestort. Het afval wordt verwerkt in stortcompartimenten die volledig waterdicht zijn, zodat er geen verontreinigd water in de bodem kan komen. Tijdens en na het opbouwen van de stortlocatie wordt de kwaliteit van het afvalwater en grondwater voortdurend bewaakt. Uiteindelijk wordt het gehele afvalpakket waterdicht ingepakt. Zolang de afdichting intact is, vinden er geen emissies plaats.

Mogelijk risico
Deze huidige manier van storten is een goede oplossing. Wel kleeft er een belangrijk risico aan. Als het afval is "ingepakt", worden geleidelijk alle processen in het afvalpakket stilgelegd. Die processen komen weer op gang als de afdichting lek raakt. Dat kan over 200 jaar zijn, of nog later, maar het zal een keer gebeuren. De Nederlandse overheid eist daarom eeuwigdurende nazorg. Kan dit echter worden gegarandeerd?

Duurzaam Stortbeheer: veelbelovend
Het doel van duurzaam stortbeheer is om de emissies zodanig terug te brengen dat de stortlocaties binnen één generatie geen risico meer vormen voor mens en milieu. Terwijl dit bij eeuwigdurende nazorg juist wel het geval is. De gedachte achter de techniek is "niet inpakken maar aanpakken". Door het recirculeren van water en het inblazen van lucht kan het afval zo stabiel gemaakt worden dat het risico op verontreiniging van de bodem zeer klein is. Het aanbrengen van een laag grond is dan voldoende als afdichting. Duurzaam stortbeheer leidt tot het versneld afbreken, afvoeren en vastleggen van verontreinigingen. Een situatie waarin de nazorg met een gerust hart beëindigd kan worden.

Wat is er inmiddels bereikt?
Uit onderzoek is gebleken dat de techniek van Duurzaam stortbeheer werkt. De belangrijkste processen die de uitloging bepalen zijn in beeld gebracht. De diverse afvalstoffen zijn heel verschillend van aard en verschillende stortlocaties hebben heel verschillende samenstellingen. Desondanks is aangetoond dat stortlocaties zich heel erg overeenkomstig gedragen en dat ze beter begrijpbaar en voorspelbaar zijn dan aanvankelijk werd aangenomen. De belangrijkste conclusies van het vijfjarige project zijn dat vergeleken met regulier storten bij duurzaam storten:

  • de emissies lager zijn;
  • de emissies sneller plaatsvinden;
  • de emissies beter voorspeld en gestuurd kunnen worden.

Hoe nu verder?
Bij een aantal deelprocessen staan nog enkele vragen open die kunnen bijdragen aan de verbetering van de voorspellingsmethodiek. En er is een wijziging in de huidige regelgeving nodig. Hiervoor zijn we druk in gesprek met de overheid. In 2011 heeft Vereniging Afvalbedrijven namens de stortplaatsexploitanten (waaronder Afvalzorg) een intentieverklaring getekend met het ministerie van IenM. Begin 2015 wordt een Green Deal gesloten met de rijksoverheid. 

In 2014 heeft de Stichting Duurzaam Stortbeheer haar nieuwe website gelanceerd. In een animatie op de homepage wordt uitgelegd hoe duurzaam stortbeheer werkt.

Deze pagina afdrukken
Contact