Geologger

Geologger is een afdichtingssysteem waarbij een combinatie toegepast wordt van folie en een lekdetectiesysteem. Volgens het stortbesluit moet een stortplaats afgedekt worden zandbentoniet en een folie. Op basis van proeven is gebleken dat Geologger minstens gelijkwaardig hieraan is.

Onder de folie zijn meetelektroden aangebracht in een stramien van 5 x 5 m. Boven de folie zijn de actieve elektroden aangebracht. Omdat de folie als isolator werkt is de spanning tussen de meetpunten overal nul. Wanneer er een lek in de folie zit, hoe klein dan ook, wordt er via de lekvloeistof verbinding gemaakt met de meetelektroden onder de folie. Dit veroorzaakt kortsluiting. Deze kortsluiting wordt vervolgens gemeten en de plaats wordt in coördinaten vastgelegd.

Voordelen

Het grote voordeel van Geologger is dat lekkage direct gemeten en verholpen kan worden. Bovendien bestaan de meetelektroden uit koperdraad die omwikkeld zijn met HDPE- en grafietachtige materialen; materialen die niet vergaan. Verder test het systeem voortdurend zichzelf op breuk of op kapotte verbindingen. Omdat om de vijf meter sensoren in de kabels zitten, die hart op hart zijn aangelegd, levert eventuele uitval van enige tientallen sensoren geen probleem.

Toepassing

Inmiddels heeft Afvalzorg deze methode op twee locaties met succes toegepast: Schoteroog en Hollandse Brug.

Deze pagina afdrukken
Contact