Sufalnet

In Nederland liggen zo’n 3.800 voormalige (gesloten) stortplaatsen. In West-Europa zijn dat er ongeveer 150.000. Oude stortplaatsen kunnen het milieu vervuilen, ze nemen ruimte in en vormen een belemmering voor gebiedsontwikkeling. Herontwikkeling van voorheen vervuilde terreinen kan een oplossing zijn voor het milieu- en ruimteprobleem.

Bodemzorg is sinds 2005 lid van SufalNet (Sustainable Use of Former and Abandoned Landfills Network), een Europees consortium dat zich richt op duurzaam gebruik van voormalige stortplaatsen. Doel van SufalNet is om milieurisico’s te verminderen en duurzaam hergebruik van voormalige afvalverwerkingslocaties in Europa te stimuleren door de algemene kennis over stortplaatsen te vergroten en waar mogelijk regelgeving te verbeteren.

In het eerste project (2005-2007) waren bij dit netwerk 21 organisaties uit 12 landen aangesloten met uiteenlopende expertises op het gebied van oude stortplaatsen. In dit project zijn de beste ervaringen verzameld en in een model strategie beschreven. De strategie dient als hulpmiddel voor andere Europese overheden, beleidsmakers en projectontwikkelaars. De strategie bestaat uit de onderdelen onderzoek, nazorg en herontwikkeling. Bodemzorg heeft, gezien haar kennis en deskundigheid op nazorggebied, als responsible partner het onderdeel nazorg voor haar rekening genomen. De resultaten van het project en de model strategie zijn te downloaden op www.sufalnet4.eu.

SufalNet4EU is een vervolg op SufalNet en is in 2009 gestart. Aan het project deden 15 overheden en overheidsgelieerde organisaties uit 10 landen in Europa mee. Zij stelden concrete herontwikkelingsplannen op voor één of meerdere voormalige stortplaatsen. Afvalzorg bracht samen met gemeente Haarlem de case “Reinaldapark” in. Het Europese project is inmiddels afgerond en de resultaten kunnen tot voorbeeld dienen voor andere herontwikkelingsprojecten in Europa. De sanering van het Reinaldapark wordt door de gemeente Haarlem voortvarend ter hand genomen. De verwachting is dat de sanering in de loop van 2013 zal worden afgerond.

Deze pagina afdrukken
Contact
Meer informatie