Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Milieu en omgeving

Milieu en omgeving

Als verwerker van afvalstoffen heeft Afvalzorg een grote verantwoordelijkheid voor het milieu en de omgeving. Milieu- en kwaliteitszorg neemt daarom een belangrijke positie in binnen de bedrijfsvoering van Afvalzorg.

Met veel inzet en aandacht voor adequate zorgsystemen willen we een minimale milieubelasting waarborgen en eventuele overlast voor de omgeving zoveel mogelijk voorkomen. De specifieke en aanvullende milieugegevens van onze operationele locaties stellen we beschikbaar in het online jaarverslag. Het beleid van Afvalzorg kunt u vinden in de Beleidsverklaring.

Deze pagina afdrukken
Contact
Meer informatie