Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Onze locaties > Woont u naast een locatie?

Woont u naast een locatie?

Afvalzorg wil zo min mogelijk overlast veroorzaken voor de omgeving van haar locaties. We monitoren en verbeteren zo nodig, onze werkwijze dan ook continue. We communiceren met onze omwonenden onder meer op bewonersoverleggen en open dagen.

De aard van onze werkzaamheden brengt met zich mee dat deze niet volledig onopgemerkt kunnen blijven voor omwonenden. Er rijden bijvoorbeeld vrachtwagens van en naar onze locaties. In onze vergunningen is vastgelegd wat wel en niet is toegestaan. Regelmatig houden we een terreininspectie op onze locaties, en een tot twee keer per jaar een interne audit. Als we dan situaties aantreffen die mogelijk voor overlast kunnen zorgen, grijpen we direct in.

Open communicatie

Ondanks onze voorzorgsmaatregelen is het onvermijdelijk dat er soms overlast voor de omgeving ontstaat. Zo nodig, informeren we de omwonenden hierover.

Een aantal keer per jaar is er een bewonersoverleg. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen we welke activiteiten of bijzonderheden op dat moment op de locatie plaatsvinden en waarom. Ook willen we onze omwonenden al in een vroeg stadium betrekken bij de toekomstige bestemming van onze locaties. Door ze erover te informeren, maar ook door ze mee te laten denken en eigen ideeën in te laten brengen.

Deze pagina afdrukken
Contact