Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Organisatie > Corporate governance

Corporate governance

De Nederlandse corporate governance code (ook bekend als de Code Tabaksblat) is een wettelijk opgelegde code. Deze code schrijft beursgenoteerde bedrijven regels voor omtrent de financiële verslaglegging, taken en bevoegdheden van AvA, RvC en directie en de naleving van de code zelf.

NV Afvalzorg Holding is een niet-beursgenoteerde structuurvennootschap naar Nederlands recht. In het kader van haar relaties met belanghebbenden (aandeelhouders, werknemers, omwonenden, cliënten en toezichthoudende instanties) zorgt de vennootschap al jarenlang voor een betrouwbare en volledige informatieverstrekking op het gebied van ondernemingsbeleid, financiële aandachtsgebieden en op het gebied van milieuaspecten. Hoewel de onderneming daartoe niet verplicht is, wil zij ter verbetering van haar corporate governance de aanbevelingen uit de Nederlandse corporate governance code zoveel mogelijk naleven. De statuten van de onderneming zijn in lijn met de aanbevelingen uit de code en de wetswijzigingen voor structuurvennootschappen.

Naar het oordeel van de raad van commissarissen en de bestuurder, die verantwoordelijk zijn voor de corporate governancestructuur van de vennootschap, worden de voor de onderneming relevante bepalingen voor het overgrote deel nageleefd. Afwijkingen van de code worden gemotiveerd toegelicht.

De verantwoording vindt u in het financieel jaarverslag.

 

 

 

Deze pagina afdrukken
Contact
Meer informatie