Afvalzorg Deponie

Afvalzorg Deponie is het onderdeel van Afvalzorg dat gericht is op de eindverwerking van afval via storten.

Afvalzorg Deponie accepteert en stort het aangeboden afval en beheert de afvalverwerkingslocaties die in exploitatie zijn. Bij de eindverwerking van afval via storten gaat het om de afvalstoffen waarvoor geen andere verwerkingsmogelijkheden zijn of in geval van bijvoorbeeld calamiteiten of een teveel aan afval. Op deze manier is er altijd een mogelijkheid om de verwerking van afval op een veilige manier te waarborgen.

Bij de eindverwerking wordt continu gecontroleerd op eventuele uitstoot van verontreinigingen in de vorm van water en gas naar de directe omgeving van de open en gesloten afvalverwerkingslocaties.

Certificering

Afvalzorg Deponie is gecertificeerd volgens de internationale
milieunorm ISO 14001.

Deze pagina afdrukken