Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Organisatie > Dochterondernemingen > Afvalzorg Grondstromen Limburg

Afvalzorg Grondstromen Limburg

Afvalzorg Grondstromen Limburg produceert van afvalstoffen weer een aantal eindproducten die opnieuw toegepast kunnen worden.

Met de bewerking van groenafval bieden wij een efficiënte en milieuverantwoorde totaaloplossing voor een breed scala aan afvalstromen. We composteren het groenafval volgens de Beoordelingsrichtlijn Keurcompost om te komen tot een product van hoge kwaliteit. Hiermee worden vervolgens diverse groen- en grondproducten geproduceerd, zoals groencompost, bomengrond en tuingrond.

Deze pagina afdrukken