Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Organisatie > Dochterondernemingen > Afvalzorg Grondstromen

Afvalzorg Grondstromen

Op het gebied van grondstromen zijn er binnen Afvalzorg diverse ondernemingen actief.

Groenafval en grond:

Verontreinigde bagger:

Verontreinigde grond:

Certificering

Het onderdeel Afvalzorg Grondstromen is gecertificeerd volgens de internationale milieunorm ISO 14001 en de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9335.

Deze pagina afdrukken
Contact