Baggerzorg

Baggerzorg bewerkt en verwerkt verontreinigde baggerspecie uit regionale oppervlaktewateren en streeft daarbij naar maximaal hergebruik.

De activiteiten van Baggerzorg zijn onder meer drogen en keuren van baggerspecie. Verder bewerkt Baggerzorg niet-herbruikbare baggerspecie tot secundaire grondstof.

Baggerzorg is een samenwerkingsverband tussen 
Afvalzorg Grondstromen BV en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Deze pagina afdrukken