Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Organisatie > Dochterondernemingen > Grond- en Reststoffencombinatie Parkstad

Grond- en Reststoffencombinatie Parkstad

Grond- en Reststoffencombinatie Parkstad is gespecialiseerd in hergebruik van bouwstoffen.

Grond- en Reststoffencombinatie Parkstad reguleert de vraag en het aanbod van herbruikbare bouwstoffen voor de regio zuidoost Limburg. Secundaire bouwstoffen kunnen bij ons worden aangeboden ongeacht de omvang en beschikbare analysegegevens. Zo nodig kunnen we de partijen keuren. Indien uit de keuring blijkt dat een partij niet aan de richtlijnen voor hergebruik voldoet, bieden wij verantwoorde verwerkingsalternatieven aan.

Verder leveren wij diensten zoals:

  • overname, levering en (tijdelijke) opslag van licht verontreinigde grond en bouwstoffen;
  • zeven;
  • depotbeheer;
  • advisering, begeleiding en afhandeling van procedures;
  • KOMO-productcertificering.

Grond- en Reststoffencombinatie Parkstad BV is een samenwerking tussen Limij Beheer en Exploitatie BV en Afvalzorg Grondstromen Limburg.

Deze pagina afdrukken