Grondbankcombinatie

De Grondbankcombinatie richt zich op de acceptatie, bewerking en reiniging van verontreinigde grond, inclusief op- en overslag en certificering.

Bij de activiteiten van de Grondbankcombinatie gaat het om secundaire stromen. Deze kunnen, eventueel na bewerking in de grondreinigings-installatie, onder harde kwaliteitsgaranties weer worden toegepast in civiel- en cultuurtechnische werken.

De Grondbankcombinatie levert een groot aantal diensten zoals:

  • overname, levering en (tijdelijke) opslag van licht verontreinigde grond- en bouwstoffen;
  • classificatie en kwaliteitsbeoordeling van grond- en bouwstoffen;
  • zeven;
  • depotbeheer;
  • advisering, begeleiding en afhandeling van wettelijke procedures;
  • KOMO-productcertificering.

NV Grondbankcombinatie maakt deel uit van Afvalzorg Grondstromen BV en is aangesloten bij de BOG (Brancheorganisatie Grondbanken).

Deze pagina afdrukken
Contact