Directie

NV Afvalzorg Holding heeft een eenhoofdige statutaire directie, die wordt benoemd door de raad van commissarissen. Het managementteam van Afvalzorg bestaat uit vier leden.

Naast de statutair directeur hebben hier drie personen zitting in, met ieder een specifiek verantwoordelijkheidsgebied. De statutaire directie is verantwoordelijk voor de leiding van de onderneming, de uitvoering van haar strategie en beleid en het behalen van haar doelstellingen en resultaten.

Bert Krom, directeur  Bert Krom
 
directeur

 

 

Rob Hesselink, manager staf en control  Rob Hesselink RA
 
manager Staf en Control

 

 

Hans Teunissen, manager verwerking  Hans Teunissen
 
manager Verwerking

 

 

Harm Ritsema, manager beheer en nazorg Harm Ritsema
 
manager Beheer en Nazorg

 

 

Deze pagina afdrukken
Contact
Meer informatie