Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast het streven naar continuïteit heeft Afvalzorg veel aandacht voor de effecten van haar activiteiten op de mens, het milieu en de omgeving. We zijn zelfs van mening dat we als afvalbedrijf een extra verantwoordelijkheid hebben wanneer het gaat om maatschappelijk ondernemen en duurzaamheid. Vanuit deze verantwoordelijkheid weegt Afvalzorg continu de diverse bedrijfsbelangen voor het beste resultaat voor de onderneming, de mensen en het milieu.

Duurzaamheid
Vooral op het gebied van duurzaamheid is er op onze stortlocaties al veel bereikt, maar er is nog meer te doen. Afvalzorg heeft veel aandacht voor vermindering van grondstof- en energieverbruik. Maar vooral op het gebied van de CO2-uitstoot op stortlocaties valt nog meer winst te behalen.

Herontwikkeling locaties
Al tijdens de exploitatie van een stortlocatie denkt Afvalzorg er over na hoe deze na sluiting weer veilig teruggegeven kan worden aan de maatschappij. Ook ontwikkelt Afvalzorg oude stortplaatsen en vervuilde terreinen tot waardevolle gebieden. Bij dit alles staat het maatschappelijk nut voorop.

Omgeving
De aard van onze activiteiten brengt met zich mee dat deze niet volledig onopgemerkt kunnen blijven voor de omgeving. Afvalzorg streeft er echter naar overlast te voorkomen en te beperken. We monitoren en verbeteren zo nodig onze werkwijze continu. Een open communicatie met de omwonenden van onze locaties is hierbij uitgangspunt. Ook betrekken we omwonenden al in een vroeg stadium bij de toekomstige bestemming van onze locaties.

Eigen medewerkers
Maar we kijken niet alleen naar buiten. Als maatschappelijke onderneming hecht Afvalzorg belang aan een goed sociaal klimaat en tevreden medewerkers. We staan open voor verandering en vernieuwing. Zo is er een vitaliteitsprogramma voor de medewerkers en is een vergroening van het wagenpark doorgezet.

Certificaten
De diverse kwaliteits-, veiligheids- en milieucertificaten zijn van belang in het kader van MVO en duurzaamheid. Afvalzorg beschikt onder andere over certificaten voor ISO 14001, ISO 9001, VCA**.

Verslaglegging
Over bovengenoemde punten legt Afvalzorg verantwoording af in haar algemeen jaarverslag en financieel jaarverslag. Om dit zo transparant mogelijk te kunnen doen, volgens de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen, hebben we ervoor gekozen de GRI richtlijnen te volgen. Hiermee laten we niet alleen zien wat we gepresteerd hebben, maar ook hoe we dit deden en welke strategische keuzes we hiervoor maakten. De GRI index wijst de weg naar waar we de gekozen GRI indicatoren behandelen.

Afvalzorg is partner van MVO Nederland.

Deze pagina afdrukken
Contact
Logo MVO Nederland