Inzet kennis in Buitenland

Afvalzorg wil haar kennis en ervaring inzetten in landen die nog aan het begin staan van de professionalisering van hun afvalverwerking. Dit is een van de speerpunten van het MVO-beleid. Zo wil Afvalzorg een significante bijdrage leveren aan het verminderen van de milieugevolgen van stortplaatsen, waaronder klimaatverandering. Een hoger kennisniveau kan veel milieuwinst opleveren en draagt bij aan een duurzamere wereld.

In veel landen is storten nog de belangrijkste manier van afvalverwijdering. In deze landen wil Afvalzorg haar kennis over het beheren en exploiteren van stortplaatsen zo veel mogelijk inzetten. Te denken valt aan het verminderen van lokale milieuproblemen, maar ook van mondiale klimaatproblemen waarvoor wij oplossingen zoeken in het afvangen en benutten van stortgas. Daarbij streven we altijd naar duurzame, milieuverantwoorde en vooral praktische oplossingen. Dit doen we door ter plekke te participeren in projecten. Afvalzorg heeft deelgenomen aan SufalNet4EU.

Vanuit het doel om een bijdrage te leveren aan het verhogen van het kennisniveau, ontvangt en informeert Afvalzorg in Nederland regelmatig buitenlandse delegaties op haar locaties. Klik hier voor meer informatie op onze Engelstalige website.

Deze pagina afdrukken
Contact