Windenergie

Windenergie is belangrijk om de Nederlandse doelen voor klimaat en duurzame energie te behalen. Onze stortlocaties in Noord-Holland en Flevoland zijn zeer geschikt voor het realiseren van windenergie.

Realisatie van windmolens rond onze stortlocaties is mogelijk zonder dat het beperkingen oplevert voor andere activiteiten. Ook op een gesloten stortlocatie is windenergie te combineren met toekomstige gebruiksvormen. Door de inzet van duurzame energie kunnen er immers ook inkomsten worden gegenereerd. Onderzoek wijst uit dat windenergie kansrijk is op onze locaties in Noord-Holland en Flevoland.

Windturbines locatie Nauerna en Wieringermeer
Locatie Nauerna biedt de mogelijkheid om langs het kanaal twee windturbines bij te plaatsen binnen de bestaande lijnopstelling. Op locatie Wieringermeer kunnen langs de westkant windmolens worden geplaatst. Realisatie hiervan is echter in verband met het provinciaal ruimtelijk beleid voor wind op land vooralsnog niet mogelijk. We hopen dit in de toekomst te kunnen realiseren.

Energiepark Braambergen
Voor onze locatie Braambergen in Almere willen we samen met de gemeente Almere en Staatsbosbeheer een energiepark realiseren. Het project bestaat uit een opstelling van windmolens langs de stortlocatie en een grootschalig zonnepark op de locatie. De recreatieve invulling van locatie Braambergen en de Almeerderhout zal deels worden gefinancierd door de opbrengsten van deze duurzame energie. Inwoners van Almere zullen daarnaast ook actief kunnen participeren door duurzame energie af te nemen uit de eigen omgeving. Recreatieve integratie en educatie staat centraal. Onze ambitie is dat Energiepark Braambergen een satellietlocatie voor de Floriade in 2022 zal worden.

Deze pagina afdrukken
Contact