Zonne-energie

Zonne-energie is nodig om de Nederlandse doelen voor klimaat en duurzame energie te behalen. We hebben de ambitie om grootschalige zonne-energieopstellingen te realiseren. Onze stortlocaties zijn namelijk zeer geschikt om opstellingen voor zonne-energie te realiseren. Grootschalige zonneparken zijn mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van landbouwareaal.

Zonnepark Nauerna
Op locatie Nauerna zijn we gestart met een kleinschalige zonnepaneelopstelling van circa 80 PV-panelen en onderzoeken we de mogelijkheid voor een grootschalig zonnepark op het zuidtalud langs het Noordzeekanaal. Hier is circa 4 ha ruimte voor een opstelling van zonnepanelen. We willen dit in fases realiseren, waarbij we eerst een opstelling van 1 ha maken voor ons hoofdkantoor De Vouw. De gegenereerde zonne-energie benutten we voor eigen gebruik of leveren we aan de omgeving.

Energiepark Braambergen
Voor onze locatie Braambergen in Almere willen we samen met de gemeente Almere en Staatsbosbeheer een energiepark realiseren. Het gaat om een grootschalig zonnepark van meerdere hectares met de nadruk op recreatieve integratie. Onze ambitie is dat het zonnepark uitgroeit tot Energiepark Braambergen en dat het een satelliet locatie wordt voor de Floriade in 2022.

Zonnepark Wieringermeer
Het zonnepark op locatie Wieringermeer is het meest concreet. De bestemming voor het oostelijk deel van de locaite is gewijzigd zodat op termijn een zonnepark mogelijk is van 14 ha. Er loopt nu een vergunningprocedure voor de eerste fase; een zonnepark van circa 3,5 ha met circa 10.000 zonnepanelen.

Deze pagina afdrukken
Contact