Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Verantwoord ondernemen > Partner en lidmaatschap

Partner en lidmaatschappen

Een belangrijk aspect van onze missie is dat we onze locaties na exploitatie opleveren als veilig landschap met een nuttige, zo hoogwaardig mogelijke functie. We zien het als onze maatschappelijke taak om de kennis die we daarbij ontwikkelen, te delen. Om dit te onderstrepen zijn we "gouden vriend" van Het Flevo-landschap, Excellente Partner van Landschap Noord-Holland en zijn we vertegenwoordigd in diverse nationale en internationale verenigingen en organisaties.

Bekijk ook de video “Samen maken we Noord-Holland mooier”.

Vereniging/Organisatie Bijdrage Afvalzorg
Vereniging Afvalbedrijven Lid bestuur
Voorzitter afdeling Storten
Lid afdeling Gevaarlijke en Oliehoudende Afvalstoffen
Lid commissie Arbo en Veiligheid
Lid commissie Beleid en Strategie
Lid commissie LCA
Lid commissie Milieu
Voorzitter werkgroep Beleid Storten
Lid werkgroep Grond- en Bouwstoffenbeleid 
Lid werkgroep Reststoffen
BOG
Brancheorganisatie Grondbanken
Oprichter en bestuurslid (penningmeester)
NVPG
Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven
Lid 
BVOR
Branche Vereniging Organische Reststoffen
Lid 
Stichting Duurzaam Storten Voorzitter bestuur
Lid projectgroep
MVO Nederland Partner
FEAD
European Federation of Waste Management and Environmental Services
Afgevaardigde namens Vereniging Afvalbedrijven
Vicevoorzitter FEAD Landfill Committee
ISWA
International Solid Waste Association
Lid working group Landfill

 

Deze pagina afdrukken
Contact
Landschap Noord-Holland 
Het Flevolandschap
MVO Nederland