Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Visie en missie

Visie en missie

Afvalzorg richt zich op haar corebusiness: het exploiteren van stortlocaties waarmee vervolgens weer mooie, veilige landschappen worden gecreëerd. Wij zijn ons hierbij bewust van onze maatschappelijke rol en onze verantwoording voor het milieu en de omgeving. Dit komt ook tot uitdrukking in onze missie.

Missie Afvalzorg

Het op transparante wijze duurzaam beheren en benutten van stortlocaties. Daarbij staat centraal dat:

  • afval- en grondstoffen verantwoord worden verwerkt en opgeslagen;
  • het afvallichaam wordt verduurzaamd om het toekomstige milieurisico te minimaliseren;
  • stortlocaties worden heringericht tot functionele, veilige landschappen.

Deze pagina afdrukken
Contact
Meer informatie