Compost

Afvalzorg beschikt op haar locatie in Brunssum over de grootste composteerinrichting van Limburg. De geproduceerde compost is een zuiver kwaliteitsproduct dat voldoet aan de milieuhygiënische eisen. Uiteraard voldoet onze compost aan de samenstellingseisen van de meststoffenwet. Compost kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld tuinen, plantsoenen, (recreatie)parken, kwekerijen, sportvelden en bermen.

Composteringsproces
Onze gespecialiseerde medewerkers, met jarenlange ervaring, voeren het verwerkingstraject uit. Dit bestaat onder andere uit voorbewerking, zeefrondes en verdere scheiding. Een speciale omzetmachine zorgt voor een uitgebalanceerde beheersing van het composteringsproces. Hierdoor wordt het composteringsproces geoptimaliseerd, en voorzien van veel zuurstof. Ook speelt het vochtgehalte natuurlijk een belangrijke rol. Na zes weken wordt het afgezeefd in compost en zeefoverloop, wat weer teruggaat in de compostering.

Groencompost
Afvalzorg werkt volgens de geldende wet- en regelgeving om te komen tot een product van hoge kwaliteit.
Het hele proces vanaf de binnenkomst van organisch afval, de condities die aan het composteerproces worden gesteld, de eisen aan opslag, de traceerbaarheid en de opslag zijn allemaal vastgelegd. Daarnaast zijn er strenge eisen gesteld aan de analyses op de hoeveelheid organische stof, zware metalen, zoutgehalte, nutriënten, verontreinigingen en micro-organismen. Bovendien hanteren de producenten van compost een intern kwaliteitsbewakingssysteem.

Deze pagina afdrukken
Contact