Bomenzand type 500 RAW

Bomenzand type 500 conform RAW-standaard is een mengsel van schoon, eentoppig zand en groencompost. Het verschil met bemest zand zit in de grovere korrel en de uniforme verdeling van de korrelgrootte. Daardoor heeft bomenzand type 500 conform RAW-standaard een superieure kwaliteit. Ook zijn drainage en aeratie van de grond nog beter gewaarborgd. Afvalzorg Bomenzand kunt u gebruiken voor het planten van bomen in bestrating.

Belangrijkste kenmerken:

  • Superieure kwaliteit door de toepassing van schone grondstoffen bij het samenstellen.
  • Bij de productie van bomenzand is een speciaal zand gebruikt dat niet alleen grover is dan gewoon bemest zand, maar ook een uniforme korrelgrootteverdeling heeft. Hierdoor zijn drainage en aeratie van de grond nog beter gewaarborgd.
  • Door de speciale eigenschappen van Afvalzorg bomenzand, wortelen niet alleen bomen hier erg goed in, maar is deze ook bijzonder geschikt voor het toepassen bij de aanplant van hagen.
  • Bomenzand is schraler dan bomengrond en bevat veel zand. Daardoor is deze fijn en gemakkelijk te verdelen/egaliseren. Bijzonder geschikt bij de aanleg van gazons.
  • Bomenzand is getoetst aan de RAW-eisen voor “Teelgrond” (RAW 2010, artikel 51.06.02, lid 01 tot en met 11). Tevens voldoet het ook aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit.

Kwaliteitseisen
Bomenzand type 500 valt in RAW-categorie F. Het wordt geproduceerd conform de Beoordelingsrichtlijn 9335-4: Samengestelde grondproducten (SIKB) en voldoet hiermee aan de milieuhygiënische eisen van het Besluit bodemkwaliteit. 

Op verzoek sturen we graag een gedetailleerde productomschrijving toe.

 

Deze pagina afdrukken
Contact
  • Midden en Zuid-Nederland
  • Patrick Smeijsters en Guido Schepers
  • Telefoon:  088 - 801 08 01
  • E-mail:  brunssum@afvalzorg.nl