Skip Navigation Links Home > Uw afval > Brandbare afvalstromen

Brandbare afvalstromen 

Bent u op zoek naar een tijdelijke opslag voor uw brandbare afvalstromen? Afvalzorg kan u hierin ontzorgen. Met Afvalzorg Buffer kunt u inspelen op mogelijke logistieke problemen, tekort aan verbrandingsruimte of piekbelasting bij uw eigen installatie. Wij regelen alles voor u, van controle op uw eigen acceptatievoorwaarden tot de administratieve afhandeling en indien gewenst ook het transport naar uw eigen installatie.

Het tijdelijk opslaan van het brandbaar afval draagt bij aan uw flexibiliteit en de continuïteit van uw installatie. Afvalzorg Buffer neemt brandbaar afval in opslag op de locatie Wieringermeer in Middenmeer.

Tijdelijk opslaan en daarna naar AVI
De werking is als volgt: gedurende het jaar wordt brandbaar bedrijfsafval op de stortlocatie geaccepteerd en opgeslagen in een apart depot: de buffer. Al ruim vijf jaar heeft  Afvalzorg een volledig ingericht compartiment ter beschikking voor het bufferen van brandbaar afval op locatie Wieringermeer. Bij de acceptatie van de brandbare stromen wordt beoordeeld of ze ook na opslag zullen voldoen aan de criteria die u stelt. Bij een positieve uitkomst gaan ze de buffer in, zo niet dan worden ze op de gangbare manier definitief gestort of elders verwerkt. Zodra er behoefte bestaat aan brandbare afvalstoffen, kan de buffer weer worden afgegraven voor afvoer naar de betreffende  installatie.

Geen acceptatie huishoudelijk afval
Integraal huishoudelijk afval wordt niet geaccepteerd op de afvalverwerkingslocatie vanwege de geur die deze stroom met zich mee kan brengen. Ziekenhuisafval, fecaliën houdend afval, dierlijk afval of organisch restafval uit keukens, slagerijen, viswinkels, horeca en dergelijke kunnen niet geaccepteerd worden. Dit staat uitgebreid beschreven in onze acceptatievoorwaarden.

Deze pagina afdrukken