Skip Navigation Links Home > Uw afval > Algemene acceptatievoorwaarden

Algemene acceptatie- en aanlevervoorwaarden

Voor alle afvalstromen gelden de hier beschreven procedure voor acceptatie en transportvoorwaarden. Wanneer er voor een bepaalde stroom naast deze algemene voorwaarden ook specifieke voorwaarden gelden, wordt dit bij de betreffende stroom aangegeven.

Het complete overzicht acceptatie- en aanlevervoorwaarden kunt u downloaden, evenals het benodigde Afvalzorg omschrijvingsformulier.

Voor het rijden met afvalstoffen heeft u een begeleidingsbrief nodig. Deze kunt u aanvragen bij ons bedrijfsbureau.

Deze pagina afdrukken