Skip Navigation Links Home > Uw afval > Algemene acceptatievoorwaarden > Procedure acceptatie

Procedure acceptatie

Om uw afval bij ons te mogen aanbieden, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Regels voor het aanbieden van afval

Voor het mogen accepteren en verwerken van afvalstoffen moet men beschikken over vergunning(en) conform de Wet milieubeheer. Afvalzorg beschikt over vele vergunningen op diverse locaties. Maar ook het afgeven van afvalstoffen is aan regels gebonden. Zo mogen, conform de Wet milieubeheer, afvalstoffen slechts worden afgegeven aan bedrijven die beschikken over een vergunning. Tevens is in de Wet milieubeheer vastgelegd dat alleen de eigenaar zich mag ontdoen van het afval (door afgifte aan een vergunninghouder).

Vooraanmelding

Voordat afvalstoffen kunnen worden aangeboden dient er eerst een vooraanmelding te worden gedaan bij de verwerker. Het Bedrijfsbureau van Afvalzorg behandelt de vooraanmeldingen en begeleidt de administratieve afwikkeling. Bij acceptatie van het afval wordt een afvalstroomnummer verstrekt waaronder het afval kan worden aangeboden. Bij de aanmelding dienen minimaal de volgende gegevens te worden verstrekt:

  • naam en vestigingsadres van de ontdoener;
  • locatie waar de afvalstof vrijkomt;
  • algemene benaming van de afvalstof en het proces waarbij de afvalstof vrijkomt;
  • de Euralcode;
  • de behandeling*) die de afvalstof heeft ondergaan (in geval van te storten afval);
  • te verwachten hoeveelheid in tonnen;
  • te verwachten periode waarin de afvalstoffen worden aangeboden;
  • naam en adres van de betaler.

*) Dit kan zijn scheiden, sorteren, reinigen, verpakken of andere behandelingen die het volume of de gevaarlijke eigenschappen van de afvalstof reduceert.

Verder dienen, indien voor de beoordeling noodzakelijk, fysische en chemische samenstelling en/of uitlooggegevens van de afvalstoffen te worden verstrekt.

Afvalzorg heeft een omschrijvingsformulier opgesteld waarop u deze gegevens kunt invullen.

Begeleidingsbrief

Tevens is er een landelijke verplichting, om tijdens het transport van de afvalstoffen een begeleidingsbrief (voorzien van het verkregen afvalstroomnummer) te kunnen tonen. Dit formulier moet minimaal ondertekend zijn door de ontdoener en de vervoerder. Zij verklaren hiermee, dat het aangeboden afval overeenkomt met het afval zoals het bij de vooraanmelding omschreven is. U kunt de begeleidingsbrieven opvragen bij ons bedrijfsbureau.

Voor het transport gelden aanvullende voorwaarden.

Deze pagina afdrukken
Contact