Skip Navigation Links Home > Uw afval > Asbest > Asbesthoudende grond en puin

Asbesthoudende grond en puin

Voor asbesthoudende grond- en puinstromen heeft Afvalzorg drie verwerkingsmethodes, te weten hergebruik, reinigen of storten. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van het afval.

Grond (of puin) komt in aanmerking voor hergebruik indien de asbestconcentratie minder is dan 100 mg/kg ds gewogen en kan ingenomen worden op diverse hergebruik- en/of opslaglocaties van Afvalzorg. Voor grond (of puin) die niet meer voor hergebruik in aanmerking komt zal worden bekeken of reiniging mogelijk is. Indien dit niet het geval is biedt Afvalzorg de mogelijkheid om dit materiaal te storten.

Openstelling asbestdepot

Het speciaal hiervoor ingerichte depot  op de stortlocatie is geopend bij voldoende aanvoer en wanneer de weersomstandigheden dat toelaten. De openingstijden zijn van 7.15 tot 15.30 u. U dient vooraf contact op te nemen met Afvalzorg om ingepland te kunnen worden.

Meer informatie over het aanleveren van asbest kunt u vinden in onze acceptatievoorwaarden asbest.

Deze pagina afdrukken