Skip Navigation Links Home > Uw afval > Asbest > Asbestverontreinigd bouw- en sloopafval

Asbestverontreinigd bouw- en sloopafval

Afvalzorg kan ook uw afval veilig verwerken als het asbest verontreinigd is, zoals bouw- en sloopafval uit een brand met asbest.

Dit afval dient onder dezelfde voorwaarden als selectief verwijderd asbest te worden aangeboden aan de afvalverwerkingslocatie. Dat wil zeggen: verpakt in bigbags of containerdepotbags die zijn voorzien van het asbestlogo.

Meer informatie over het aanleveren van asbest kunt u vinden in onze acceptatievoorwaarden asbest.

Deze pagina afdrukken