Skip Navigation Links Home > Uw afval > Baggerspecie

Baggerspecie

Sloten, grachten en rivieren moeten worden gebaggerd om ervoor te zorgen dat de scheepvaart of afvoer van water niet wordt gehinderd. Hierbij komt baggerspecie vrij. Baggerspecie bestaat deels uit organische componenten als bladafval en deels uit zand en wordt gekwalificeerd in Klasse A, B en niet toepasbare baggerspecie.

Afvalzorg biedt een oplossing voor al uw baggerspeciestromen. Zowel voor baggerspecie van klasse A en B, maar ook voor niet toepasbare baggerspecie kunnen wij een interessante oplossing bieden. Dit doen wij al voor diverse gemeenten, waterschappen en aannemers. Wij bieden een optimale verwerkingsmogelijkheid met een scherp tarief.

Afvalzorg kan uw baggerspecie verwerken voor hergebruikreinigen of storten op een van haar afvalverwerkingslocaties. Met onze locaties hebben wij een goede dekking in het centrale gedeelte van Nederland. Meer informatie kunt u vinden in onze folder.

Deze pagina afdrukken