Skip Navigation Links Home > Uw afval > Bodemas

Bodemas

Na verbranding van afval in afvalenergiecentrales resteert het zogenoemde AEC-bodemas. Deze afvalstof wordt opgewerkt tot bouwstof en kan worden gebruikt in civieltechnische werken. Echter niet zonder beschermende IBC-maatregelen (Isoleren, Beheersen, Controleren).  Afvalzorg biedt met haar locatie Nauerna aan het Noordzeekanaal diverse oplossingen voor bodemas. Op deze locatie kunnen we bodemas opslaan en opwerken, waarna het eindproduct in een IBC-werk kan worden toegepast. Zoals in Het Groene Schip aan de overkant van de locatie. Tevens heeft Afvalzorg een techniek ontwikkeld waardoor gewassen bodemas, zonder isolerende maatregelen, kan worden toegepast in de praktijk. Als vrij toepasbare bouwstof.

Het 15 hectare grote bedrijfsterrein op locatie Nauerna in Assendelft leent zich uitstekend voor een grootschalig bewerkingscentrum voor bodemas vanwege de ligging aan het Noordzeekanaal en de aanwezigheid van een loswal. Alle afvalenergiecentrales hebben met de overheid een Green Deal gesloten om in 2017 de helft van alle AEC-bodemas niet meer als IBC bouwstof toe te passen. In 2020 geldt dit voor alle bodemas. Afvalzorg is in staat om de afspraken uit de Green Deal in te vullen tegen zo laag mogelijke kosten.

Deze pagina afdrukken
Contact