Skip Navigation Links Home > Uw afval > Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval 

Het afvalbeleid voor bouw- en sloopafval is er, volgens het Landelijk Afvalbeheerplan LAP2, op gericht om dit zoveel mogelijk her te gebruiken of te recyclen. Alleen als dit aantoonbaar niet mogelijk is mag bouw- en sloopafval, zoals glas- en steenwol, verontreinigd slooppuin, nog gestort worden. Hiervoor dient u een afwijzing van minimaal twee potentiele verwerkers aan Afvalzorg te overleggen, waarmee wij een ontheffing op het stortverbod bij het bevoegd gezag zullen aanvragen.

Cellen-/gasbeton is overigens uitgezonderd van het stortverbod.

Deze pagina afdrukken
Contact